De bouw van de Tibetaanse TerriŽr
(deel 2, de middenhand, het lichaam)
De rasstandaard beschrijft het lichaam van onze Tibetaanse TerriŽr zoals hieronder:

LICHAAM: Goed gespierd, compact en krachtig, lengte van top van schouder tot staartaanzet is gelijk aan de schouderhoogte, goed gebogen rib, vlakke rug boven de ribben, lendenen kort en licht gebogen, croupe vlak.

De tibetaanse terriŽr behoort goed gespierd en krachtig te zijn. In zijn land van herkomst moest hij in het  
tibetaanse terrier rasinformatie
De lengte tot hoogte verhouding van de Tibetaanse terriŽr behoort vierkant te zijn, Hierbij wordt gemeten vanaf de toppen van de schouderbladen tot aan de staart aanzet, deze moet gelijk zijn met de afstand tussen de toppen van de schouderbladen tot aan de voet.
De toppen van de schouderbladen zijn de twee uitstekende punten die u voelt na de hals. Deze twee toppen mogen overigens niet te wijd uit elkaar liggen, daardoor zou de Tibetaanse TerriŽr een te beladen schouder hebben, wat zich uit in een te breed staand front. Normaal gaan we er vanuit dat tussen de schouderbladen een tot anderhalve vinger mag liggen.     
skelet2.jpg
wervel.jpg
A =  halswervels (7)
B =  borstwervels (13)
C =  lendewervels (7)
D =  bekken
E =  staartwervel
F =  handvat v/h borstbeen
G =  het lichaam v/h
         borstbeen
H =  het zwaardvormig aan-
        hangsel v/h borstbeen
I  =  de ware ribben (9)
J =  de valse ribben (3)
K =  de zwevende ribben (2)
1 = doornuitsteeksel
2 = ruggemergkanaal
3 = dwarsuitsteeksel
4 = wervellichaam
tibetaanse terrier rasinfo
De rug is opgebouwd uit wervels deze wervels noemen we de wervelkolom. Deze wervelkolom is weer onderverdeeld in 7 halswervels, 13 borstwervels, 7 lendewervels, 3 kruis- of heiligbeenwervels en zoín gemiddeld 20-23 staartwervels.

De beweeglijkheid van de borstwervels is veel minder dan van de halswervels. Aan elke borstwervels is door middel van een gewrichtje een paar ribben verbonden. De hond heeft dus net zoveel ribben als borstwervels. De borstwervels hebben flinke uitsteeksel, die de aanhechting van spieren mogelijk maken.

De  lendewervels zijn, zowel aan de onderkant als aan de bovenkant bedekt met grote spieren. De organen die in de buikholte liggen op deze manier aan deze wervels opgehangen. De buikspieren liggen als een soort hangmat om deze organen heen en zijn ook aan de lendewervels vastgehecht. Zij bieden bescherming aan de organen in de buikholte liggend.
De rug (borstwervels) behoort recht en krachtig te zijn, hij mag dus niet doorgezakt zijn of te sterk gebogen. Een doorgezakte rug wordt ook wel een zadelrug genoemd, dit is altijd fout. De lendenen (lendewervels) zijn licht gebogen,  maar natuurlijk niet overdreven, waardoor je het effect krijgt van de zogeheten karperrug (= een te sterk gebogen lendenen).  De lendenpartij bekort kort  te zijn, hiermede laat de Tibetaanse TerriŽr ook zijn compacte uiterlijk zien. De gehele rug (borstwervels & lendewervels) moet een enige veerkracht bezitten.

De croupe bestaat uit het bekken. Het   kruisbeen of heiligbeen vormt tezamen met de bekkenbeenderen, die bestaat uit het zitbeen,
tibetaanse terrier rasinformatie
schaambeen en darmbeen, het bekken. Het bekken is het laatste gedeelte van de romp en beschermt de inwendige (geslachts) organen. Bij een teefje speelt het bekken een grote rol bij de geboorte van de jongen, doordat deze stijve gewrichten omstreeks de bevalling elastischer worden. Het zit-, schaam-, en darmbeen vormen op zich weer de heupkom. De croupe bij de Tibetaanse TerriŽr behoort vlak te zijn. Hij mag dus nooit en te nimmer sterk aflopend zijn. Een goed liggende croupe zorgt ervoor dat de achterpoten goed geplaatst zijn onder het lijf. Bij het gangwerk is een juiste croupe goed waar te nemen.

De ribben zijn eveneens een onderdeel van de middenhand. Samen met de borstwervels en het borstbeen vormen zij de borstkas, die weer de borstholte omsluit,
tibetaanse terrier rasinformatie
waarin het hart en de longen beschermd liggen. De ribben zijn met gewrichtjes aan de borstwervels verbonden, daardoor is beweging van de ribben tijdens de ademhaling mogelijk. De ribben zelf worden onderverdeeld in 3 groepen, respectievelijk in:
De ware ribben: dit zijn de voorste ribben. Ze zijn door middel van ribkraakbeen, dat buigzaam is, direct met het borstbeen verbonden. Dit zijn de eerste 9  ribben.
De valse ribben: deze ribben zijn door middel van ribkraakbeen aan de onderkant met dat van de andere valse ribben vergroeid. Dit geheel is eveneens weer met het borstbeen vergroeid. Dit zijn 3 ribben.
De zwevende ribben: deze ribben zijn in het geheel niet met het borstbeen verbonden. Deze ribben hebben dus de mogelijkheid om zeer ver uiteen te kunnen buigen. Hiervan hebben onze honden 2 zwevende ribben.
Het borstbeen kunnen we in 3 onderdelen onderscheiden, te weten:
Het handvat, dit is de punt die iets voor de voorbenen uitsteekt, deze moet goed voelbaar zijn, dit mag geen kuil daar vormen.
Het lichaam, dit is het gedeelte waaraan de ribben is bevestigd. Deze moet van voldoende lengte zijn.
Het zwaardvormige aanhangsel: dit bestaat uit stevig kraakbeen, dat op oudere leeftijd verbeent. Een te sterke kromming van dit gedeelte is fout.  
De ribben van de  Tibetaanse TerriŽr behoren goed gebogen te zijn. Dit alles zodat de borstkas voldoende ruimte heeft voor het hart en de longcapiciteit. Te vlakke ribben is fout. Een hond moet een goede borstkas hebben en zo de mogelijkheid bezit voor een beter uithoudingsvermogen. Tevens moet de onderkant van de borstkas goed aangesloten zijn met de ellebogen, oftewel de borstkas moet van voldoende diepte zijn. De ribbenkast mag ook weer niet te breed zijn, dit zou de bewegingsvrijheid van de voorhand kunnen belemmeren.belemmeren.
Copyright © Tibetaanse Terrier Ras- & pupinformatie  
bergachtige landschap met zijn extreme weersomstandigheden zich staande kunnen houden. Daarvoor is een goede bespiering toch een eerste vereiste. Daarbij
behoort de Tibetaan stevige sterke botten te hebben. Maar niet zo grof dat het hem belemmerd in zijn bewegingsvrijheid in het ruwe landschap. Het lichaam is vrij sterk voor zijn grote, maar daarbij moet hij wel een elegant uiterlijk blijven bezitten.  Hij mag nooit en te nimmer een lomp uiterlijk vertonen.  
tibetaanse terrier rasinformatie
De staart van onze Tibetaanse TerriŽr behoort altijd vrolijk over de rug gedragen te worden. Hij moet voldoende hoog zijn aangezet. Als het ware staat hij boven op de rug. De staart mag een vrolijke krul vertonen. Ook een knik aan het uiteinde (de punt) van de staart is toegestaan. De staart is van middelmatige lengte en behoort ook zwaar behaard te zijn. Voor de Tibetaanse TerriŽr staat niet vast hoeveel staartwervels hij moet bezitten, wel moet hij natuurlijk van voldoende lengte zijn en niet te lang.   
De rasstandaard heeft de staart zoals hieronder beschreven:

STAART: Middelmatige lengte, tamelijk hoog aangezet, in een vrolijke krul over de rug gedragen zich, zeer zwaar bevederd, een knik bij de punt is toegestaan.  

Natuurlijk is de rasstandaard beschreven voor een volwassen Tibetaanse Terrier. Het is heel gewoon dat een jonge hond door bepaalde groei stadia gaat. Hij kan op een bepaald ogenblik erg lang tonen, hij kan tijdelijk erg overbouwd zijn, hiermee bedoelen we dat zijn bekken hoger ligt dan de schoudertoppen. Ook de borstkast heeft tijd nodig om te kunnen ontwikkelen, zowel in breedte als diepte, dit is een geheel normaal process. Zo ook de bespiering heeft tijd nodig om te kunnen ontwikkelen. De meeste Tibetanen zijn compleet uitgezwaaid en voldoende ontwikkeld rond het 3e levensjaar.
A
C
D
E
F
G
H
I
J
K
B
Vooraanzicht van
een
borstwervel
3
1
2
4
TN_BW092.jpe
tibetaanse terrier rasinformatie