Gedrag & Gehoorzaamheid
met uw Tibetaantje.....
        
        


* plaats sturen
* voorkomen
* sorteren
* apport over de hindernis
* omgang geleider & hond

G&G-2

In het G&G-II programma komt er een aantal nieuwe oefeningen bij. Bij dit programma wordt tijdens het aanleren van de nieuwe oefeningen veel begeleiding gegeven. Van de cursisten wordt meer eigen initiatief t.a.v. het trainen verwacht. Onderling helpt men elkaar - waar nodig - met het plaatsen en het gebruik van de verschillende materialen.

hungry.gif

De volgende oefeningen komen bij G&G-II aan bod: 2 minuten zitten; 4 minuten liggen; het los volgen; af (tijdens het volgen); sta (tijdens het volgen); vak zenden; zit - sta - af - aansluiten; vlak apport (metaal); apport over de horde; komen met af; sorteren.

Tijdens het volgprogramma - dat door de hele groep gezamenlijk wordt gedaan - dienen de oefeningen: rechts; links; rechtsomkeert; linksomkeert; halt; looppas (25 meter); langzame pas (25 meter); en slalom; in vlot tempo uitgevoerd te worden.  

Oefeningen die u en uw viervoeter moeten beheersen voor het examen:

* blijven zitten, 2 minuten inzicht
* blijven zitten, 4 minuten uitzicht
* los volgen
* appel op afstand
* vooruit sturen, positie en aansluitenl
* zitten en liggen tijdens het volgen
* apport over de hindernis
* verwijzen van het voorwerp
* apport met richting aanwijzen
* komen met hoogte sprong
* sorteren
* omgang geleider & hond

G&G-3

Bij het G&G-III programma komen er nog meer nieuwe oefeningen bij. Ook nu wordt van de cursisten veel eigen initiatief verwacht. Onderling helpt men elkaar - waar nodig - met het plaatsen en het gebruik van de verschillende materialen. Ook in dit programma wordt in de aanleerfase veel begeleiding gegeven.

Naast de oefeningen uit het G&G-II programma: 2 minuten zitten; 4 minuten liggen; het los volgen; de sorteerproef; komen, naast het staan en zitten (tijdens het volgen), nu ook het liggen (tijdens het volgen) erbij. Bij het: komen met sta; moet de hond nu ook op commando gaan liggen terwijl hij/zij bij de baas geroepen wordt. Nieuw zijn ook de oefeningen: naar pion zenden en (vanaf dat punt) naar het vak zenden; apport met richting; en apport over de horde (nu met een metalen voorwerp).

Tijdens het volgprogramma - dat door de hele groep gezamenlijk wordt gedaan - dienen de oefeningen: rechts; links; rechtsomkeert; linksomkeert; halt; looppas (25 meter); langzame pas (25 meter); en slalom; vlot uitgevoerd te worden.

Daarnaast wordt tijdens het volgen geoefend op de - eveneens nieuwe oefeningen - het maken  van: 2 passen naar links; 2 passen naar rechts;
2 passen achterwaarts; en 2 passen voorwaarts; en tevens een kwartslag linksom en een kwartslag rechtsom.

Oefeningen die u en uw viervoeter moeten beheersen voor het examen:

* blijven zitten, 2 minuten inzicht
* blijven zitten, 4 (6) minuten uitzicht
* los volgen
* zitten, staan en liggen tijdens het volgen
* wissel
* naar pylon zenden, naar de driehoek zenden
* apport op afstand
* sorteren
* verwijzen van het voorwerp
* apport vreemd voorwerp over de hindernis
* apport met richting aanwijzen
* omgang geleider & hond

Het gedrag tussen de geleider en hond wordt beoordeeld.  Na elke oefening is een rustige beloning toegestaan en gewenst. Hij doet tenslotte het werk voor u, wat u van hem verlangt. Tevens moeten de oefeningen vlot en alert afgelgd worden.  

U kunt zich natuurlijk voorstellen als u en uw viervoeter deze oplieding op zak hebben, dat u best apetrots op uzelf en zeker op uw maatje
diploma.gif
mag zijn.  Nadat u een van de G & G cursussen heeft behaald kunt u deelnemen aan wedstrijden. Deze wedstrijen worden op verschillende lokaties landelijk gehouden. Er worden ook kampioenschappen uitgereikt. Voor het kampioenschap moet u miminaal aan 3 kwalificatie wedstrijden hebben deelgenomen en daarnaast moeten er minimaal 5 honden in uw klasse deelnemen anders worden er geen kampioenschappen uitgeschreven. De kampioenschapsprijzen zijn in alle nivaue’s te behalen.

Voor meerdere informatie omtrent de G&G cursussen, met uitgebreide uitleg, wedstrijdagenda etc,  verwijzen wij u door naar
de Federatie Hondensport Nederland, de FHN.
FHN.jpg
 

  
   
Nadat U en uw Tibetaan de Elementaire Gehoorzaamheid en de vervolg cursus V.E.G. heeft gedaan en uw viervoeter zijn diploma’s op zak heeft kunt u met hem/haar nog doorstromen naar het allerhoogste niveau, de Gedrag en Gehoorzaamheid cursus, oftewel de G & G.

Deze cursus is ingedeeld in meerde niveau’s, beginnend bij de G&G-B, G&G-1, G&G-2 en de aller laatste de G&G-3. Bij de meeste hondenscholen duurt zo’n cursus gemiddeld 23 lessen, waarna u een examen kunt doen om zo door te stromen naar een hoger level. De   examen voor G&G-1, G&G-2 en G7G-3 worden niet meer zoals voorheen afgenomen door hondenschool zelf, maar door een landelijk orgaan de KNK Cynophilia. Dit is dan ook een landelijk diploma. Ook kunt u en uw maatje aan wedstrijden deelnemen. Als laatste de G&G-3  cusrsus is op internationaal niveau. Voor meerdere informatie hierover verwijzen wij u door naar het regelement waarin alles uitgebreid is terug te vinden.  


G&G-B (Beginners)

Dit programma is een vervolg op de VEG en gaat nog verder in het algemeen appèl, zoals b.v. het los volgen; het vóórkomen over een grote afstand; het zit tijdens volgen, terwijl de baas doorloopt. In deze cursus worden de oefeningen "terugzenden naar de plaats" en het "apporteren" aangeleerd of verder opgebouwd. Als het goed gaat wordt ook het "sorteren" aangeleerd. De cursus dient tevens ter voorbereiding van het officiële Cynophilia-diploma van Gedrag & Gehoorzaamheid: G&G-I.

Oefeningen die u en uw viervoeter moeten beheersen voor het examen:

* het gedrag ten aanzien van andere honden
* blijven liggen, 2 minuten inzicht
* volgen aan de voet, aangelijnd
* volgen aan de voet, los
* appel op afstand
* komen op bevel
* plaats sturen
* vlak apport (metaal)
* omgang geleider & hond

eg1.jpg
 


G&G-1

Het G&G-I programma verschilt qua oefeningen niet zo heel veel van de oefeningen in het B-programma, alleen worden nu de puntjes nog meer op de "i" gezet. Met de oefening "voor- en achterlangs volgen" kan het gedrag t.a.v. andere honden goed beoordeeld en geoefend worden. Verder komen de volgende oefeningen aan bod: het staan en betasten; gebit tonen; 3 minuten liggen; volgen a.d. lijn; het los volgen; het komen op bevel; het terugzenden plaats in het vak; vlak apport. Tijdens het volgprogramma worden de commando’s: rechts; links; rechtsomkeert; linksomkeert; de figuur (8); halt; en snelle pas (ca. 25 meter) geoefend

Oefeningen die u en uw viervoeter moeten beheersen voor het examen:

* het gedrag ten aanzien van andere honden
* blijven liggen, 2 minuten inzicht
* blijven liggen, 2 minuten uitzicht
* volgen aan de voet aangelijnd
* volgen aan de voet, los
* appel op afstand
Copyright © Tibetaanse Terrier Nieuws Site
hindernis.bmp
groep.jpg