Elementaire Gehoorzaamheid
met uw Tibetaantje.....Wanneer u na de puppy-cursus graag verder wil met een vervolg cursus, dan kunt u deelnemen aan de cursus Elementaire Gehoorzaamheid.

Normaliter kunt u uw hondje inschrijven voor deze opleiding vanaf 5 maanden oud, maar daarnaast mag er met elke leeftijd aan deze cursus deelgenomen worden, dus ook met een oudere hond. Een vooropleiding is niet verplicht. Heeft u geen puppy-cursus met uw Tibetaantje gedaan, maar wilt u hem toch graag wat bij brengen dan kunt u altijd nog aan de Elementaire Gehoorzaamheid deelnemen.

De Elementaire Gehoorzaamheid cursus is ook voor degene wie in de toekomst aan welke tak van hondensport ook wil deelnemen bij menige hondenschool verplicht. Daar de hond en de baas voordat zij aan een hondensport gaan deelnemen op zijn minst de basis-cursus moet hebben gehad.
In deze basis-cursus staat de verhouding hond en baas hoog in het vaandel, wat voor elke tak hondensport eigenlijk een must  is.

De Elementaire Gehoorzaamheid cursus duurt gemiddeld 12 lessen, dit afhankelijk bij de hondenschool waarbij u heeft aangemeld.
m&H.jpg  
        
        Wat leert mijn
        Tibetaanse
        Terrier op deze
        cursus? 

 - Gedrag t.o.v. andere honden:
   De honden behoren zich rustig en vriendelijk
   tegenover elkaar te gedragen.
 - Blijven liggen op riem afstand:
   op commando af gaan en rustig blijven liggen    
 - Blijven zitten:
   op commando zit gaan zitten en blijven zitten
-  Volgen aan de lijn:
   netjes aan de lijn meelopen zonder te trekken
-  Voet en naast aan de lijn :
   aan de voet leren lopen, op het commando voet
   hetzelfde geldt voor naast  
-  Snelle pas aan de lijn :
   in een hoger tempo lopen waarbij uw hond niet
   besluit om aan de lijn te gaan trekken
-  staan en betasten:
   Op commando gaan staan en zich door een
   vreemde laten betasten, heel praktisch voor
   dierenarts bezoek dat de hond een ander rustig
   over zich heel laat gaan, zonder in paniek te
   raken
-  Gebit tonen:
   U moet ten allertijde het gebit kunnen laten zien
   van uw hond, dit door de lippen iets op te tillen.
   Tevens zeer belangrijk dat als u het gebit wil
   reinigen dat uw Tibetaantje gewent is aan uw
   benadering.
-  Komen op bevel:
   Het is heel prettig als u uw viervoeter roept en
   hij ook daadwerkelijk komt, in plaats van dat u
   achter hem aan kunt gaan.          
- omgang baas/hond:
   een goed contact tussen de baas en zijn hond
   is een zeer belangrijk punt, je moet samen een
   team vormen, maatjes door dik en dun.
   * uw viervoeter moet leren zijn aandacht op u
     te richten en niet op wat er verderop gebeurt.

Wat leert u van deze cursus? 
- op uw hond (lichaamstaal) te letten:
  uw maatje beter te begrijpen en daardoor krijgt
  u een hechtere band met elkaar
-  Consequent te zijn:
  * te belonen (goed gedrag)
  * te corrigeren (fout gedrag)
Vergeet niet u moet beide
plezier beleven aan de cursus. De Tibetaanse Terrier kunt u van alles leren maar push hem niet te veel. Hij is van oorsprong een vrij zelfstandige hond, maar daarnaast ook ontzettend slim en leergierig, maar hou het interessant en leuk voor beiden.

Vaak wordt er getraind met een slipketting.
Hierdoor kan het haar van uw Tibetaantje afbreken in zijn nek, neem niet te grove schakel
en rijg een veter door de schakels, dit voorkomt onnodig afbreken van het haar.

Aan het eind van de cursus wordt er een examen afgenomen, dit gebeurt veelal door
medewerkers van de Hondenschool, u krijgt voor elk onderdeel een waardering, heeft
u en uw hondje het examen met voldoende
gevolg gelopen, dan ontvangt uw viervoeter zijn diploma.

Hierna kunt u desgewenst de VEG cursus doen, wat betekent Vervolg Elementaire Gehoorzaamheid Cursus

In deze cursus wordt bij baas en hond! dat wat in EG al geleerd is geperfectioneerr en wordt er uitgebreiden met nieuwe oefeningen.

- Blijven zitten, liggen en staan terwijl u om hem
  heenloopt
- blijven liggen terwijl u wegloopt
- netjes naar u toe komen en voor u te gaan
  zitten als u 'm roept
- vanuit die positie weer netjes naast u te gaan
  zitten
- ook zonder lijn naast u te blijven lopen
  ('t begin althans)

Deze cursus duurt wederom gemiddeld 12 lessen en natuurlijk ook hier wordt aan het einde van de cursus een examen afgenomen en met goed gevolg een diploma uitgereikt.
 
Copyright Tibetaanse Terrier Nieuws Site
Goed contact tussen baas en hond
hannah.JPG
eg.jpg