De clickertraining, een
  hondvriendelijke
  manier van trainen......             
Hoe leert een dolfijn dit?            

Eenvoudig door hem iedere keer dat er gefloten wordt, een visje toe te gooien. Heel snel leert de dolfijn dat de fluit, die eerst geen enkele betekenis had voor hem, nu betekent: ik krijg een vis. De dolfijn gaat zich dus concentreren op het geluid van de fluit.

Hiermee voorkomt u dat uw maatje erg veel aankomt tijdens de

Bij honden gebruiken we geen fluit, maar een clicker. Een clicker is een klein, plastic doosje met een metalen plaatje erin, dat, als je erop drukt, een klikgeluidje maakt.

Het aanleren van de clicker bij de hond gaat op dezelfde manier als bij dolfijnen. Je klikt en geef de hond een brokje. Al snel weet hij dat de klik betekent: een beloning.                             

En ook de hond gaat zich concentreren op de klik. Door middel van de clicker kun je de hond precies laten weten wat hij goed doet.

Nu zeggen veel mensen: je kunt toch ook braaf zeggen of goed zo. Natuurlijk kan dit. Maar je stem hoort de hond de hele dag. De clicker gebruik je alleen voor het aanleren van nieuwe dingen. Doordat de hond zich concentreert op het geluid van de clicker, weet hij exact wat hij doet. Hij gaat werken voor de klik en krijgt daarna zijn beloning.

Een ander verschil is het gebruik van commando's. In traditionele trainingen wordt het commando vooraf of direct aan de hond gegeven als je wilt dat hij de oefening uitvoert. Bovendien wordt er vaak

 
aan de hond getrokken of geduwd om hem in een bepaalde positie te manoeuvreren, bijvoorbeeld: Zit!
Bij clickertraining wordt er gewacht tot de hond uit zichzelf gaat zitten, dan wordt er geklikt en beloond. Al snel gaat de hond vaker zitten omdat hij weet dat hij dan de klik hoort.

Als de hond begrijpt wat er van hem verwacht wordt, gaan we pas het commando introduceren. Deze manier van leren is actiever voor de hond. De hond moet werkelijk nadenken welk gedrag hem de klik oplevert. Zo is het leren niet langer een passief proces van voorzeggen - zit, zit, zit en duwen, maar een actief leerproces. De hond leert snel, actief en onthoudt het geleerde beter.

Het bijzondere van deze manier van trainen is dat ook spontaan gedrag kan worden geklikt. Bijvoorbeeld een hond die niet op zijn plaats wil gaan liggen als zijn baas hem daar naartoe stuurt. We leren hem aan wat de clicker betekent. Vervolgens gaan we iedere keer dat hij spontaan naar zijn plaats loopt klikken en belonen. Al snel heeft de hond door dat vrijwillig naar zijn plaats lopen hem iets oplevert.  Doordat de hond nu vrijwillig kiest voor het gewenste gedrag (hij wordt immers beloond en niet gedwongen) zit de oefening er razendsnel in.

Bij deze manier van trainen ligt de nadruk dus op het belonen van het gewenste gedrag.

Veel andere manieren van trainen benadrukken het straffen en/of corrigeren van ongewenst gedrag. Je bent in dat geval steeds aan het opletten wat de hond verkeerd doet. Bij clickertraining ben je steeds aan het kijken wat de hond goed doet. Ongewenst gedrag wordt opgelost door de hond te negeren, hem af te leiden, of iets anders te laten doen, bijvoorbeeld een oefening. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van lichaamstaal.

Kortom, clickertraining is:

*  optimale communicatie tussen mens
   en dier
* een methode om je dier snel iets te
  leren
* vrij van dwang of straf, wekt geen angst
  of agressie op
* een methode zonder krachtsinspanning,
  dus: ook geschikt voor gehandicapte
  mensen
* geschikt voor kinderen
* leuk voor de baas
* leuk voor uw hond

Een kort citaat op de clickertraining.

Het is de  goedkoopste, vriendelijkste en meest effectieve vorm van honden training. Deze Amerikaanse methode is wereldwijd razend populair... en maakt communiceren met uw hond doodeenvoudig.
De clickertraining,  de geschiedenis

De laatste jaren hebben er op het gebied van hondenopvoeding en -training nogal wat veranderingen plaats gevonden. Deze veranderingen komen grotendeels uit Engeland en Amerika.

De nieuwste methode heet 'Clickertraining'.  Het principe achter deze methode is echter al jaren oud, ontwikkeld door Prof. B.F. Skinner.

Karen Pryor, een Amerikaanse dolfijnentrainster en gedragsdeskundige, heeft haar ervaringen met het trainen van dolfijnen gebruikt om een vriendelijke, snelle en effectieve manier van trainen te ontwikkelen voor honden: de clickertraining. Officieel heet deze manier van trainen 'reinforcement training', ofwel training door bekrachtigen.

Dolfijnen kun je geen halsband omdoen of ze dwingen iets uit te voeren. Ze kunnen de oefeningen aanleren op vrijwillige basis. Voor het trainen van dolfijnen wordt een fluit gebruikt. Men gebruikt hier een fluit, omdat deze een hoge toon heeft en goed hoorbaar is onder water. De fluit is het teken voor de dolfijn dat hij het goed doet.
        
damasam.jpg

Copyright Tibetaanse Terrier Nieuws Site
pups-josha-05-8wkn-1.jpg
 
 
1.414.image.jpe