Giant-thangka.jpe
tibetschrift.jpg
     De Tibetaanse TerriŽr
       en het Boeddhisme
           Deel 2, meer Boeddhisme en hun levenswijze......
In het klooster in Tibet werden regelmatig door de monniken een gebruikelijk ritueel gehouden, waarbij
zij gemaskerd een dans opvoerde, tezamen gaande met lange hoorn muziek. De monniken
presenteerden met hun maskers demonen, geesten en mythische dieren. Deze ceremonie heet Cham.

Ook kent het Tibetaanse Boeddhisme dat alle mensen en dieren gereÔncarneerd kunnen worden, zo
was ook de onze Tibetaanse TerriŽr bekend als de heilige hond van Tibet, waar een ieder eerbied en
gezag voor had.

De Dalai-Lama, de hoogste leider van Tibet citeerde vanuit zijn geloofsovertuiging: de menselijke kwaliteiten om gelukkig te zijn, zijn heel eenvoudig: eerlijkheid, oprechtheid, onbaatzuchtigheid, het hebben van compassie en respect voor andere. Dit is in het boeddhisme de grootste les in nederigheid en tolerantie. De meeste van zijn Tibetaanse volgelingen   zagen hem als te hoog, te heilig, als een God die wel tůt hen, maar niet mťt hen kon praten. Op deze manier kwam de Dalai-Lama in een soort van zijn eigen isolement terecht en dit alles door eerbiedwaardigheid.

Tijdens de tweede wereld oorlog, in 1939 werd Tibet door de Chinezen binnengevallen. Tijdens hun inval troffen zij meer dan 6000 kloosters aan. De Chinezen gebruikten de achterstand van de Tibetaanse infra structuur als rechtvaardiging voor hun inval. Maar eigenlijk hadden ze andere redenen. Tibet kon voor China door zijn strategische ligging een buffer vormen tegen de machtige Sovjet-Unie. Het land was rijk aan grondstoffen en zou bovendien goed kunnen dienen als opvang voor de snel groeiende Chinese bevolking .

In het begin werden de Tibetanen door de bezetters met rust gelaten en mochten zij hun godsdienstige tradities voortzetten. De Chinezen legden wegen aan, brachten elektriciteit, verbeterden het onderwijs en de gezondheidszorg. De welvaart nam toe, maar die kwam alleen ten goede aan Chinese immigranten. En daardoor liep het mis. De Tibetanen kwamen in opstand en de Chinezen gingen steeds harder en gewelddadiger optreden.

Velen Tibetanen slaan op de vlucht en vestigden zich over de gehele wereld. Ook Dharmsala in India werd voor vele Tibetanen hun nieuwe thuis. In 1959 moest de Dalai Lama zelf vluchten. Op zijn vlucht neemt hij zijn Tibetaanse TerriŽr Senge, een goudkleurig exemplaar mee. Hij woont nu al jaren in India (Dharmsala) waar hij temidden van zo'n 100.000 mede-vluchtelingen met de moed der wanhoop de oude cultuur in stand probeert te houden. Intussen is in Tibet zelf nauwelijks nog iets van die cultuur overgebleven. Alle kloosters zijn ontmanteld en beroofd van hun kunstschatten, de taal en de godsdienst zijn verboden. In hun eigen land zijn de Tibetanen derderangs burgers geworden.

Dalai Lama met zijn geliefde Senge
Een gelange tijd waren de grenzen van Tibet dicht, vanaf 1976 is het weer voor westerlinge mogelijk om naar Tibet af te reizen. Toch is er veel veranderd, vele Chinezen hebben zich gehuisvestigd in Tibet. De jaren zijn verstreken en ook van ons eeuwen oude ras de Tibetaanse TerriŽr is in Tibet zelf niet veel meer over. Een enkele Tibetaanse TerriŽr wordt nog in het straat beeld aangetroffen, maar of deze exemplaren nog alle raszuiver zijn? Vele zijn kruisingen met de andere bekende Tibetaanse rassen, de Tibetaanse SpaniŽl, Lhasa Apso en de Tibetaanse Mastiff. Van dit laatste ras schijnen er nog aardig wat exemplaren te bewonderen te zijn. Enkele Tibetaanse TerriŽrs leven bij de bevolking in huis en worden daar achter hun voordeur gehouden.

Doordat vele Tibetaanse monniken gevlucht zijn uit hun geliefde vaderland hebben wij westerlingen kennis mogen maken met hun geloofsovertuiging, het boeddhisme. Nu zijn er wereldwijd Tibetaanse Boeddhistische Centra bekend, waar zelfs menige westerling zich goed thuis voelt. In 1989 ontving de Dalai Lama de Nobelprijs voor de Vrede en praktisch elke Westerling heeft wel van hem gehoord.  

Een hedendaagse Tibetaanse TerriŽr in Tibet


De Tibetaanse TerriŽr is sinds de jaren 1920 - 1930  geÔntroduceerd  in het Westen en is nu wereldwijd bekend,  zij worden gehouden en gefokt van het Europese continent tot Amerika, Canada en zelfs tot in New Zeeland.

Het is dan ook aan ons de taak om het voortbestaan van dit eeuwen oude prachtige ras met zijn op zichzelf staande geschiedenis in zijn land van herkomst en de voor ons voorheen onbekende culturen,   in goede gezondheid voort te zetten.  

  

Copyright © Tibetaanse Terrier Ras- en Pupinformatie
VLAGHOND.jpg