Giant-thangka.jpe
tibetschrift.jpg
     De Tibetaanse Terrier
       en het Boeddhisme
                                              Deel 1, Inleiding......
De Tibetaanse Terrier is een eeuwen oud ras wat nu zo’n 70 jaar in de Westerse Wereld bekend is.
De naam zegt het natuurlijk al, de Tibetaanse Terrier komt van oorsprong uit Tibet, waar het werd
gezien als de heilige hond van hun Oosterse beschaving.

Tibet ligt in Azie.  Dit prachtige land ligt hoog in de Himalaya,  ingeklemd tussen India en China.
Tibet is bijna drie keer zo groot als Frankrijk. Tibet bestaat uit een inmense hoogvlakte
(gemiddeld 4500 meter hoog), omsloten door hooggebergte. Tibet wordt het ‘dak van de wereld’
genoemd, daar zij het hoogste plateau van de wereld kent. Het is dunbevolkt en telt maar zo’n  6 miljoen
inwoners. Dit vanwege de vele onherbergzame gebieden. Maar het heeft ook vruchtbare gronden en
enorme bossen en de bodem is rijk aan mineralen.
De traditionele middelen van bestaan zijn landbouw,  veeteelt en handel.

Haar eeuwenoude cultuur en godsdienst
vol geheimzinnige rituelen, fascineert velen.

Vanaf ongeveer de dertiende eeuw is Tibet een theocratie geweest, dat wil zeggen dat de politieke macht geheel in handen was van religieuze leiders. De religie, het Tibetaanse boeddhisme, stond centraal in deze samenleving. Het land telde zo’n 6000 kloosters waar ongeveer 20 procent van de bevolking in leefde en werkte.

Heel het religieuze en politieke leven speelde zich rond deze kloosters af. Het machtigste klooster was het Potala-paleis in de hoofdstad Lhasa. Hier zetelde de Dalai Lama, de hoogste leider in Tibet. Een centraal bestuur bestond in Tibet overigens niet, omdat er nauwelijks infrastructuur was.
Tibet

De kloosters waren autonoom en omdat de kloosterlingen uit overtuiging alles deden zoals het al eeuwen gedaan was, was Tibet ver achtergebleven in ontwikkeling. Maar de Tibetanen leefden geïsoleerd van de rest van de wereld en hadden daar weinig last van.
De Tibetaanse Terriers leefden in de kloosters bij de monniken.  Zij werden gehouden voor de gezelschap en zouden geluk brengen. Daarnaast fungeerde zij als perfecte deurbellen. Als er zich vreemdelingen voor de poort aandeden, sloegen zij aan. De kloosters waren inmens groot. Het waren prachtige bouwwerken, met magische schilderingen. Er werd zo nu en dan weleens een hondje als een gelukshondje meegegeven aan voorbij trekkende reizigers. De mensen buiten de kloosters leefden een nomadisch bestaan. Deze  vriendelijke bevolking leefde hoofdzakelijk van de yak. Landbouw is door de grote hoogte en het ruige klimaat nauwelijks mogelijk. De mensen in de verafgelegen gebieden waren arm en leden vaak honger door de langdurige en zeer koude winters.

Het geloof en hun levensovertuiging van de Tibetanen is het Boeddhisme. Natuurlijk heeft deze op zichzelf ook weer een geschiedenis in het bestaan van Tibet en zijn inwoners.

Potala paleis
Tibet was het laatste Aziatische land dat in de Oosterse cultuur het Boeddhisme als religie en levenstijl hadden aangenomen.
Het boeddhisme kwam rond 650 n. Chr. Zij werd aan de man gebracht door I zendelingen uit India. Zij hadden weinig moeite om de zachtaardige tibetanen hun overtuiging bij te brengen. Hiervoor kende de Tibetanen hun eigen religie, de inheemse bon-religie, die twee vormen kende. De ene vorm was een religie van priesters in dienst van vroeg-Tibetaanse vorsten. De priesters moesten de begrafenisrituelen van hun heilige heersers in ere houden om zo de monarchie te versterken. De tweede vorm was een sjamanitische religie op het platteland. Sjamanen waren ingewijden die de lokale goden en geesten wisten te beheersen. Trance, geestbezwering en uitdrijving bekrachtigden traditioneel de riten. Dit gebeurde door dans, zang, getrommel en persoonlijke amuletten.  

Een aantal aspecten van het bon-regilie zijn in Tibet  altijd blijven bestaan in de boeddhistische dharma (=leer). Hiermee onderscheid Tibet zich grotendeels al met het boeddhisme in de omliggende landen. Het hinayana en mahayana kwamen over het Himalaya naar het land van de eeuwige sneeuw.  Echter alleen de mahayana en de Indiase tantra hebben het in Tibet overleefd. Beide vormen bezaten een hindoe-deisme bijsmaak, dit werd door de Tibetanen creatief ontwikkeld tot de “voltooide Dharma” (= voltooide leer).

Copyright © Tibetaanse Terrier Ras- en Pupinformatie
VLAGHOND.jpg
Tibet
boeddha%20poli-2.jpg