Behendigheid sport (Agility)
  met uw Tibetaantje.....
  (deel 2, de toestellen, klasse indeling etc....)
                                                                                                             


In deel 1 hebben we het gehad over het ontstaan van de agility (behendigheid) en de samenwerking tussen de baas en zijn hond.

Nu zullen we dieper ingaan op deze sport.

Met de training van behendigheid mag begonnen worden vanaf minimaal 12 maanden oud.
De sprongen mogen in ieder geval pas op latere leeftijd worden getraind omdat pas dan het skelet en spierweefsel van de hond voldoende is ontwikkeld.  Voor aan wedstrijden te kunnen deelnemen moet de hond minimaal de 18 maanden zijn gepasseerd. Sommige goed getrainde handlers leren hun jonge pups al comminicatie spelletjes en de tunnel en de slurf , maar de anderen toestellen zijn toch echt te zwaar voor die jonge spruit. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat zowel de handler als de hond beschikt over een goede gezondheid.  
midosport2.jpgBij de agility gaat het om een parcours te lopen in een zo snel mogelijke tijd zonder fouten te maken.
Een parcours wordt opgebouwd uit verschillende toestellen. We kunnen deze toestellen in verschillende groepen indelen:

De raakvlak toestellen:
Aan deze toestellen zitten zo genoemde raakvlakken. Deze vlakken zijn daar op aangebracht voor de veiligheid van de hond. Deze dienen geraakt te worden tijdens het nemen van het toestel. Mocht een hond het vlak niet raken dan levert dat strafpunten op.
Raakvlaktoestellen zijn:
- Schutting, katteloop en wip.

De hoogte toestellen:
Dit zijn hoogte sprongen die van beide zijde genomen kunnen worden. Deze kunnen met en zonder vleugels zijn. Wat de moeilijkheid vergroot.
Hoogte toestellen zijn:
- Horden, band, bezemsprong, viaduct, muur
  en oxer.

De Vertetoestel:
Dit is de breedtesprong die wel tot 1,5 meter breed gelegd kan worden voor grote honden. Deze sprong kan maar van een kant genomen worden en men mag er niet tussen stappen met een poot.
Verte toestellen zijn:
- Breedtesprong

Slalomtoestel:
We noemen deze meestal de paaltjes dit is een
tafel.gif
moeilijk onderdeel. Maar dient ook foutloos genomen te worden. Er zijn verschillen de manieren om ze aan te leren zo wel los uit de hand als met behulp van de channelwire. Dit zijn strips die op een bepaalde manier om de palen geklikt worden zo dat er een straatje ontstaat waar door ze makkelijk door de palen kunnen gaan. Het is het meest spectaculaire toestel om te doen en om naar te kijken.
Slalomtoestellen  zijn:
- Palen (Weave)
Kruiptoestel:
De tunnel en de slurf.
De tunnel is een buis die aan beide zijden open is. Deze kan men dus van beide kanten gebruiken. De slurf is aan 1 kant dicht. Althans het eerste gedeelte is het zelfde als bij de tunnel alleen zit er een soort zak aan die door de hond zelf open gemaakt kan worden. Nu ontstaat ere dus een opening. Dit toestel kan dus maar van 1 kant gebruikt worden.

De tunnel kan men in vele posities neer leggen, zoals recht, haaks, of een S-bocht maar er zijn nog vele variaties mogelijk. Waar door tunnel moeilijker of makkelijk is te menen in een
hindernis.gif
parcours.
Kruiptoestellen zijn:
- tunnel en slurf

Pauzetoestel:
Het toestel wat daar voor gebruikt wordt is de tafel. De hond wordt hier opgestuurd en moet daar een aantal  seconden op blijven, maar de positie die de hond heeft is niet van belang. Hij mag echter niet door schieten of zelf al van het toestel afgaan.momenteel is dit een toestel die haast niet gebruikt wordt bij wedstrijden daar er niet eerlijk geklokt kan worden. Ze zijn momenteel wel bezig een elektronische tafel te ontwerpen die gebruikt kan worden door grote en kleine lichte honden.
Pauzetoestellen zijn:
- de tafel


Het behendigheid “Agility” parcours:
Bij behendigheid gaat het erom dat de hond een parcours van ongeveer 20 hindernissen in een voorgeschreven volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt. De geleider / baas ook wel “handler” genoemd mag zijn hond tijdens het mee rennen van het parcours doormiddel van stem en door gebaren aanwijzingen geven.  
Binnen de deze sport zijn er 3 soorten parcours mogelijk : het “vast” parcours, het “jumping”parcours en het “spel” parcours.

Vast parcours :
m22puppi07a.jpg
kunnen alle hindernissen deel uitmaken dus bijvoorbeeld :sprongen, slalom, tafel, raakvlaktoestellen en tunnels. Bij de wedstrijden moeten minimaal 2 maximaal 4 raakvlaktoestellen deel uitmaken van het parcours. De volgorde waarin de hindernissen moeten worden genomen, wordt vooraf bepaald door de wedstrijdleiding en aangegeven door nummers.

Jumping parcours :
dit parcours mag juist geen raakvlaktoestellen of paaltjes bevatten. Dit gaat alleen om springen en snelheid ook natuurlijk foutloos, ook nu wordt de volgorde waarin de hindernissen zijn opgesteld aangegeven door nummers.

Spel parcours :
deze vorm van wedstrijd is bedoeld om de deelnemers ongedwongen een extra parcours af te kunnen leggen, zonder competitie verband of wedstrijd druk. Allerlei variatie van de hindernissen / toestellen zijn hierbij mogelijk, ook de volgorde waarin de toestellen moeten worden genomen kan al dan niet willekeurig zijn…. Het wordt ook wel vaak “Tijd fout uit” genoemd.

Diskwalificatie:
Diskwalificatie kan je krijgen als de hond teveel strafpunten heeft opgebouwd zoals : hindernissen aanraken of ervan af gooien, een weigering van een toestel, dat de handler zijn hond aanraakt of
het toestel.
Weigeringen zijn :
- verlaat voortijdig een raakvlak.
- springt over de zijwing.
- gaat onder (tussen) de liggers door.
- springt of loopt een toestel omver.
- loopt een toestel voorbij.
- steekt verkeerd in bij de slalom (paaltje)
- trekt zich terug of draait om om de tunnel /
  slurf.
Als de hond het verkeerden toestel neemt dan ben je gelijk gediskwalificeerd.

In de behendigheid is er ook verschil in hoogte-klasse, n.l.:
EchoFly.jpg

-  Small met schofthoogte tot 29.9 cm
-  Medium met shofthoogte tot  39.9 cm.
-  Alles wat hoger is komt in de Large klasse

Dit is ook weer opgesplits ij de hindernissen:
HOOGTESPRONG:  SMALL 35 CM, MEDIUM 45CM en  LARGE 65CM
A-SCHUTTING:   SMALL &  MEDIUM HOOGTE OP DE TOP 1.70   en   LARGE 1.90
BAND:  SMALL & MEDIUM 55CM EN  LARGE 80CM

Er zijn 2 organen die behendigheidswedstrijden in Nederland organiseren te weten:
- Cynophilia
- F.H.N. (Federatie Hondensport Nederland)
Het behendigheidsreglement van de FHN wijkt slechts op details af van het reglement van Cynophilia en het F.C.I. reglement. Naast de gebruikelijke A, B en C klassen kent de FHN ook een Debutanten-klasse. Deze Debutanten-klasse geeft de echte beginner in deze sport de gelegenheid wedstrijd-ervaring op te doen alvorens uit te komen in een hogere klasse.

 
Als men wedstrijden wil gaan lopen dan heeft men bij Cynophilia een werkhonden boekje voor de rasloze/ en stamboomloze honden en een rashondenlog boekje nodig en een sterlisentie deze is aan te vragen bij de rasvereniging of   waar je traint.

 
annimatie6.gif
Handboek:
Het Verenigingenhandboek Behendigheid is te bestellen door overmaking van € 13,50 op giro 5442675 t.n.v. K.N.K. Cynophilia te Driebergen, onder vermelding van Verenigingenhandboek Behendigheid.


Agility Brevet:
Het Agility brevet kan worden aangevraagd door overmaking van € 5,25 op giro 5442675 t.n.v. K.N.K. Cynophilia, Driebergen, onder vermelding van "Agility Brevet". Dit brevet kan worden aangevraagd door deelnemers, die gerechtigd zijn in de B- en C-klasse in te schrijven

De klasse - indeling:
De  A-Klasse is de begin klasse, om te promoveren naar de B-Klasse moet je 3 x uitmuntend lopen, dus foutloos, binnen de tijd.  Dit kan je doen op het vaste parcour en/of het jumping parcour, een van de drie uitmuntend moet gehaald hebben op het vaste parcour.
Om van de B klasse hoger te promoveren moet je 3 maal een podium plaats behaald hebben, voor de small & medium-klasse ga je dan door naar de C-Klasse, maar bij de Large klasse ga ja naar de B-2 klasse. De Large klasse kan doorpromoveren via de B-2 klasse naar de C-Klasse. Ook kan je aan het einde van het seizoen nog promoveren op klassementspunten, dus op iedere selectie wedstrijd kun je punten lopen op het vaste parcours en de jumping-parcours.  

 
Er wordt ieder jaar een Nederlands Kampioenschap  gelopen, hiervoor wordt je uitgenodigt door het Cynophilia, het gaat om de combinaties die in de C-Klasse lopen. De nederlands Kampioen in elke klasse (Small, Medium & Large) wordt automatisch uitgenodigd voor de Wereld Kampioenschappen.  Resterende worden aangewezen door de bond en er wordt altijd een selectie weekend hiervoor gehouden.

Er zijn zo’n 40 wedstrijden per jaar, waarvan ca. 12 selectie wedstrijden. Op de wedstrijden lopen zo’n 300 baasjes met hun hondjes en meestal is de wedstrijd verdeeld in het gehele weekend, dus de zaterdag en de zondag.   
  
Klik hieronder op het plaatje en u vindt de link, waar u alles over de wedstrijden kunt vinden, hoe, wanneer en waar!!!

agilie.gif
Voorbeeld behendigheid parcour
3.jpg
Copyright © Tibetaanse Terrier Nieuws Site
1.jpg
 
agility.gif